Begravning blir billigare

Av länets 65 församlingar sänker 28 sina avgifter, 27 är oförändrade och 10 höjer.
Orsaken till att församlingen i Frostviken har högst begravningskostnad i länet är att de investerat i ny grävmaskin men också att församlingen ligger i glesbygd. Det är nämligen dyrare med begravning i glesbygd än i tätort på grund av att man inte kan dela kostnader med andra närliggand församlingar