Inga bidrag ges till elsanering i Halland

Elöverkänsliga i Halland kan inte räkna med ekonomisk hjälp från kommunerna för att elsanera sina hus. De senaste åren har ingen halländsk kommun beviljat bidrag och de fall som drivits vidare till länsrätten har fått avslag även där.

P4 Radio Halland har tidigare berättat om elallergikern Anita Ramstedt i Ullared som hoppades på sin överklagan till länsrätten, men det ser mörkt ut för henne.

De senaste fyra åren har två elallergiker i länet överklagat sina avslag på bostsadsanpassningsbidrag, men även i länsrätten har det blivit nej. Och varken kamarrätten eller regeringsrätten har velat ta upp fallen.

Boverkets handbok säger också att enligt rättspraxis ska elsanering inte ersättas enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

I länet är det bara Falkenbergs kommun som i ett tidigare fall gett pengar till elsanering i ett hem, men nu är praxis där, som i övriga Halländska kommuner att man följer Boverkets handbok.

Halmstad är den kommun som får flest ansökningar. Christer Knutsson som tillförordnad fastighetschef i Halmstad säger att det är högst ett fall per år och att man enligt rättspraxis ger avslag.

I Kungsbacka försökte politikerna för några år sedan göra ett eget tillägg till reglerna så att även elallergiker kunde få pengar till bostadsanpassning, men fullmäktiges beslut överklagades till länsrätten och där blev det stopp säger kommunalrådet Kenneth Nilsson.