Fluorsköljningar är onödiga

De klassiska fluorsköljningarna som fortfarande tillämpas i många kommuner är inte till någon som helst nytta.
Det visar en analys som gjorts av SBU, statens beredning för medicinsk utvärdering. Det bäst bevisade skyddet mot hål i tänderna är vanlig fluortandkräm, alla andra metoder för att förhindra karies har ingen vetenskaplig bevisning. Fluortandkrämens positiva effekt är hittills enbart bevisad för barn och ungdom. Det här skriver Svenska Dagbladet.