Nya flygtillbud oroar myndigheter

Statens haverikommission utreder just nu tre flygtillbud där flygplan kommit för nära varandra i luften. Alla tre incidenterna hände under hösten och räddades av att flygplanens kollisionsvarningssystem sa i från.
Incidenterna oroar chefen för luftfartsinspektinen Arne Axelsson: – Varje händelse som leder till att ett trafikflygplan med hjälp av sitt kollisionsvarningssystem måste göra en undanmanöver är ju i och för sig ett bevis på att säkerhetssystemet fungerar men när man måste göra en undanmanöver har man försatt sig i en situation som inte borde inträffa. Kollisionsvarningssystemet är ju sista skyddet, säger han Privatflyget är faran I två av de tre fall som nu utreds rörde de sig om privatflygplan som flugit in i de zoner som är reserverade för trafikflyget och hittills i år har luftfartsinspektionen fått in 139 fall där privatflygplan flugit in i sådana områden dock utan att det varit nära en kollision. – Att det här inträffar beror främst på att privatflygarna inte insett precis var de är och att de kanske inte har rätt attityd i säkerhetsfrågorna när det gäller att förstå att man måste separera tung kommersiell trafik från lättare privatflyg. Kanske är inte alla medvetna om att trafikflyget flyger under förutsättningen att det finns ingen annan trafik i närheten av dem, säger Arne Axelsson. Ny kampanj till privatflygare Därför försöker nu luftartsinspektionen ändra på attityderna genom en informationskampanj till landets omkring 6 000 privatflygare. Arne Axelsson säger att han gärna skulle se en skärpning av kraven på privatflygarna men eftersom luftrummet styrs av internationella regler går det inte att göra på egen hand. Dessutom arbetar flera flygorganisationer i Europa mot helt andra mål. – Det finns alltså krafter där som vill minska på kraven att det ska bli lättare att få privatflygcertifikat än vad det är idag och det kan inte vi ställa upp på med de flygsäkerhetsmål vi har från riksdag och regering. Det är kanske snarare så att man skulle skärpa kraven men det är svårt att ensidigt göra det, säger Arne Axelsson.
Patrik Holmström