Polacker svartarbetar på turistvistelse

En central fråga inför baltländernas inträdande i EU är om Sverige kommer att översvämmas av arbetskraft från Baltikum och Polen, och hur det påverkar den svenska arbetsmarknaden. Men redan nu arbetar många balter och polacker svart i Sverige när de är här, formellt som turister.
Statsminister Göran Persson har ju sagt att Sverige inte tänker försöka hindra medborgare från de nya EU-länderna från att komma till Sverige och arbeta. När EU förra året slog fast att Tyskland och Österrike skulle få rätt att stoppa fri invandring av arbetskraft från de blivande nya EU-länderna under en period på sju år så var statsminister Göran Persson en av de första som hade invändningar mot detta. Sverige tänker i varje fall inte sätta upp några hinder för en fri invandring från EU-länderna, sa han. Ändrade sig Men nu i augusti så sa Göran Persson plötsligt i en uppmärksammad tidningsintervju att Sverige visst kan tänka sig vissa övergångstider för den fria invandringen, precis som Tyskland och Österrike. I kretsarna kring utrikesdepartementet, UD, så hette det då att hans uttalande nog fick ses mot bakgrunden av att Sverige stod inför ett val, och det gällde att hålla oroliga väljare på mattan. De svenska ambassaderna i de blivande EU-länderna fick samtidigt från UD ett besked att lämna vidare till ländernas regeringar, där man sa att Sveriges tidigare hållning nog ändå gällde, bara i ”krislägen”, som det hette, så kommer Sverige att stoppa den fria invandringen från de nya EU-länderna. Vad är då ett krisläge? Om tre veckor så ska det komma en utredning som UD har beställt, som möjligen ger besked om det. Svartarbete förekommer Under tiden så fortsätter många balter och polacker att arbeta svart i Sverige. Tre månader i taget kan de vara här, formellt som turister, men att de svartarbetar är mycket vanligt. ”Janis”, som bor i Lettlands huvudstad Riga, har tidigare studerat i Sverige på ett stipendium. Nu reser han till Sverige ett par gånger om året, framförallt för att tjäna svarta pengar.
Jan Mosander, Ekot
”Janis”, heter egentligen något annat.