Elda bara ris!

Elda ingenting annat än ris och kvistar i din majbrasa. Uppmaningen kommer från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Jönköping.
Allt för många passar på att elda upp skräpet från vindsröjningen, och många hälsovådliga ämnen släpps fria när gamla soffor och halvtomma färgburkar hamnar i majbrasan. Det är inte tillåtet att elda något annat än ris och kvistar, säger Lisbet Merkert på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen till nyheterna. Varje år får tekniska kontorets personal åka runt till de kommunala våreldarna och rensa i rishögen innan elden kan tändas. -Jag hoppas att människor slutar slänga skräp där, det blir för dyrt att hålla på så för tekniska kontoret och det är ett hot mot våreldarna, säger Lisbet Merkert.