Bara män vill bli teknisk chef

14 personer söker jobbet som teknisk direktör inom Gotlands kommun. Samtliga sökande är män och tre är idag bosatta på Gotland.
Tekniske direktören är chef för kommunens tekniska förvaltning med ansvar för gator, parker, mark och fastighetsförvaltning, vatten, avlopp, hamnar och avfallsfrågor. Förvaltningen har 600 anställda och omsätter årligen 850 miljoner kronor. Nuvarande tekniske direktören Karl-Gustav Roos sa upp sig i somras och lämnar sin tjänst sista september.