Schweiz röstar om Europas hårdaste asyllagar

I Schweiz var det på söndagen en folkomröstning om nya asyllagar, lagar som kan göra Schweiz till Europas mest slutna land. Det verkade bli ett nej till lagarna, med knapp marginal.
Det är högerpopulisten Christoph Blocher och schweiziska folkpartiet som står bakom dagens omröstning. De har själva gett sitt förslag namnet ”mot asylrättsmissbruk”. Vilket alltså ger frågan röstar du ja eller nej till ett fortsatt missbruk? Kritiker menar att Blocher redan i rubriken avslöjar sin förenklade argumentationsteknik, vem röstar nej till att stoppa ett missbruk? Och den senaste opinionsundersökningarna pekar på ett jämt lopp med viss övervikt för ett ja till förslaget. Hårt motstånd Motståndet mot förslaget att ge Schweiz Europas hårdaste flyktinglagar, har varit massivt från regering, parlament, kyrka och även FN:s flyktingkommissarie som uppmanat schweizarna att rösta mot schweiziska folkpartiets förslag. Grundfrågan gäller: skall asylsökande som kommit till Schweiz via ett tredje land, alltså i princip landvägen, skall de överhuvudtaget få sin sak prövad? Nej, säger Blocher och det schweiziska folkpartiet. Kommer landvägen Faktum är att idag kommer 95 procent av de asylsökande tills Schweiz landvägen. Kritiker menar att möjligheten att komma in illegalt via land är så stor att ett ja till schweiziska folkpartiets förslag skulle innebära ökat illegalt uppehåll i landet och med det ökad kriminalitet och att sökande inte skulle säga vilket land de passerat. Liberalt förut På 90-talet hade Schweiz en av Europas liberalaste invandringslagstiftningar. Landet låg länge i topp vad det gällde asylmottagande per capita. Men även i Schweiz har man skärpt möjligheterna väsentligt för asylsökande de seanste åren. Dagens förslag från schweiziska folkpartiet innebär också att hjälpen till invandrare som fått uppehållstillstånd, den skall skäras ner drastiskt. Det ska ske dels genom sänkta bidrag och dels genom att bara ge asylsökande naturaförmåner i form av mat, bostad och akutsjukvård. Resultatet av omröstningen väntas i eftermiddag.
Gunnar Bolin, Berlin