Dataföretag får miljonorder

Det gotlandsbaserade telekomföretaget Datatal AB har tecknat ett licensavtal med DORO Sverige AB som gäller leverans av programvara för datorstödd telefoni. Datatal AB utvecklar sedan 10 år egen programvara för datorstödd telefoni. Ordern bedöms vara värd 1 miljon kronor årligen.