Oljeutsläpp i Härnösand

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Härnösand håller just nu på att undersöka ett oljeutsläpp i Gådeån. Oljan har runnit ut i samband med stopp i avloppsledningen. Det är ännu osäkert om det rör sig om dieselolja eller eldningsolja.