Gratis förskola från årsskiftet

Nästa år har alla fyra- och femåringar i Sverige rätt till gratis förskola tre timmar per dag. Men kritik riktas nu mot kommunerna, som anses dåligt förberedda. Hos den redan hårt pressade förskolepersonalen är oron stor över att barngrupperna ska bli ännu större.
– Som vi ser det så verkar det bara bli större barngrupper, och här i Torsåker finns de ju inte några lokaler. Det finns ju ingenstans att göra av de här barnen, säger Inger Lindmark på Tallbackens förskola i Torsåker Den 1 januari införs allmän förskola även för fyra - fem-åringar. Det betyder rätt till gratis förskola tre timmar om dagen. I dag är förskolan kostnadsfri först från sex års ålder. Syftet med reformen är att alla barn ska ha samma möjlighet att förberedas för skolstarten. 50 000 nya platser Femton procent av Sveriges fyra–femåringar går inte i förskolan, vilka nu kommunerna måste ordna förskoleplatser till, utan dröjsmål om föräldrarna vill. Enligt lärarförbundet betyder det cirka 50 000 nya platser. Men kommunerna tycks dåligt förberedda, på Skolverket och Kommunförbundet får man dagligen ta emot samtal från kommuner som undrar hur de ska klara reformen. Brist på förskollärare oroar Regeringen har avsatt 1,2 miljarder till den nya allmänna förskolan, men på Lärarförbundet är vice ordförande Solweig Eklund ändå orolig. Inte så mycket över brist på pengar. – Bristen på förskollärare är det största problemet. Att man inte redan under flera år tidigare har dimensionerat för en utbildning av förskolan som skulle klara av ett sådant här behov, säger Solweig Eklund. – Men sedan tror jag att det andra är att man inte har planerat för det, att man sitter idag och har förskollärare och barn, men inga lokaler. Hur tror du att man kommer att lösa problemet? – Jag tror att man kommer att lösa det i rätt hög utsträckning med att man får bilda grupper, där man inte kommer att ha tillräckligt med utbildad personal. – Jag tror inte att så många kommuner kan ta emot fler barn i befintliga grupper, och det innebär i att de grupper som kommer att bildas, där riskerar man en sämre kvalitet.
Anna Lithander och Alexander Norén