Nära lösning på hamnarbetarstrejken i USA

I USA ser den kostsamma hamnarbetarkonflikten ut att gå mot sitt slut, sedan parterna inatt nått en uppgörelse.
Hamnkonflkten på västkusten har varit den mest uppmärksammade striden på den amerikanska arbetsmarknaden på mycket länge – den främsta anledningen är kostnaderna för den amerikanska ekonomin och för både små och stora företag som är beroende av att exportera och importera via de 29 hamnar som varit indragna i konflikten. Hotade hela amerikanska ekonomin Den lockout som arbetsgivarna införde tidigare i höstas i protest mot vad de såg som maskningsaktioner från de anställda beräknades kosta tio miljarder kronor om dagen, storföretag som General Motors och Microsoft befarade förluster på 100-tals miljarder kronor och det talades på allvar om att konflikten hotade den ekonomiska återhämtningen och sysselsättningen. Bush hittade gammal lag I det läget tog president Bush i början av oktober hjälp av en sällan använd lag från 1947 som tvingade parterna att stoppa stridsåtgärderna för att i stället försöka lösa motsättningarna vid förhandlingsbordet. Och det ser nu alltså ut att ha lyckats och presidenten säger i ett uttalande idag att uppgörelsen är bra för parterna och för den amerikanska ekonomin. Arbetsgivarna får som de vill Detaljerna i överenskommelsen har inte offentliggjorts än men enligt mediauppgifter ges nu arbetsgivarna rätt att införa den nya teknik i hamnarna som varit den stora stridsfrågan. Men trots allt är det viktigaste för alla utom de direkt berörda att arbetet med att lossa fartygen nu kan återgå till det normala och att inte minst den för ekonomin mycket viktiga julhandeln räddas.
Anders Ask, New York