Just nu
  • Just nu: De får Nobels fredspris

Politiker fuskar

Mer än var tredje politiker i Västra Götaland fuskar när dom tar ut ersättning. Många struntar helt enkelt i att skicka in giltiga intyg.
GT publicerar idag en lista över dom 15 politiker som tagit ut mest ersättning utan intyg, och på en tionde plats finns Håkan Sandberg, moderat från Åmål som fått drygt 20 000 i ersättning. -Det är helt klart att man bryter mot de beslut som regionfullmäktige har fattat, det säger Reidar Josefsson som är ordförande i regionens arvodesberedning till Radio Väst.