Schweizare sade nej till hårdare asylregler

Ett förslag om att begränsa rätten att söka asyl i Schweiz röstades på söndagen ner vid en folkomröstning.
Men det skedde med knapp majoritet - 50,1 procent. Om förslaget hade gått igenom skulle Schweiz ha fått de hårdaste asyllagarna i hela den industrialiserade världen. Bland annat skulle alla asylsökande som kom landvägen till Schweiz ha avvisats vid gränsen.