Kommuner oroliga för ny förskola

Många av landets kommuner tycks vara dåligt förberedda på att allmän och gratis förskola införs till årsskiftet även för 4- och 5 åringar.
Skolverket och Kommunförbundet får dagligen samtal från kommuner som undrar hur de ska klara av reformen. Enligt Lärarförbundet innebär detta att 50 000 nya förskoleplatser måste skapas. De stora problemen är brist på förskollärare och lokaler.