Kraftigt uppsving för träbränslen

De stigande priserna på el och olja har lett till en kraftig uppgång för träbränslen, som pellets.
Det senaste året har försäljningen av pellets ökat så kraftigt att det på sina håll har blivit en bristvara. Det finns idag omkring 40 000 pelletsbrännare i svenska villor, dessutom kör alltfler fjärrvärmeverk på flis, spån eller ved som blir över vid hyggen. Den ökande efterfrågan har fått upp lönsamheten i branschen och nu har också oljebolagen Shell och Statoil gett sig in i träbränslebranschen.