Gamla brandbilar

Hälften av de gotländska brandbilarna är mer än tjugo år gamla och skulle behöva bytas ut de närmaste tre åren, enligt räddningschef Jan Bejrum.
De gamla bilarna saknar modern teknik som kan behövas vid räddningsinsatser. De kräver också mer underhåll än de moderna bilarna och det är svårt att få tag i reservdelar. I sin investeringsplan begär Räddningstjänsten därför 6,2 miljoner kronor från kommunstyrelsen för att kunna köpa modernare brandbilar.