Just nu

Havsöring i Piteälven märks med radiosändare

Under en treårsperiod ska 30 öringar per år i Piteälven märkas med radiosändare. Det är forskare vid Sverige Lantbruksuniversitet, SLU som bland annat vill veta mer om hur havsöringen rör sig i älven.
Ett långsiktigt mål med projektet är att få den kunskap som behövs för att rädda havsöringen, en fisk som i dag är hotad. Forskarna på SLU gör det genom att i nationalälvarna Vindelälven och Piteälven följa radiomärkta havsöringar. Undersökningen fokuserar på hur öringen lekvandrar och var älvens viktiga lekområden finns. Dessutom vill forskarna veta mer om den genetiska relationen mellan havsöringen och stationär öring. Forskarna vet nämligen inte om havsöringen utgör ett separat delbestånd eller helt enkelt är öring som väljer att gå ut i havet. Läs mer på http://oringracet.slu.se/