Skogsägare riskerar vite

Uppemot 200 skogsägare i mellersta Dalarna riskerar att få vitesföreläggande för att de inte skött nyplanteringen av skog.
En utredning visar att ungefär en fjärdedel av alla nyplanteringar misslyckas. I siljansbygden med ägosplittring och samägande kan siffran vara ännu större. Tidigare har skogsvårdsstyrelserna nöjt sig med rådgivning men nu har man i Leksand börjat använda lagen som påtryckning för att förbättra nyplanteringen.