Aids drabbar Afrikas barn hårt

Det kommer att finnas 25 miljoner barn i världen som har blivit föräldralösa på grund av aids år 2010. 90 procent av dessa barn kommer att finnas i Afrika. Resurserna är små och beredskapen att ta hand om dom är mycket liten. I dag, måndag, börjar en konferens i Namibia, som bland annat Unicef och Sida har ordnat, för att försöka hitta lösningar på krisen.
Glada och stojiga leker en grupp 1-2-åringar i trädgården runt en plastpool. Det här är Cotlands barnhem i Johannesburg. Här finns 60 barn, från nyfödda till 8 år. Många hiv-smittade, några svårt aids-sjuka, andra friska små barn. Alla föräldralösa eller övergivna. Storfamiljen i spillror Traditionellt skulle ett barn som mister sina föräldrar tas om hand av släkten, den afrikanska storfamiljen skulle sörja för barnet, men idag är storfamiljen i upplösning eller slagen i spillror. Fattigdom, arbetslöshet spelar in, men framför allt är det aids-epidemin som raserar all familjestruktur. – Många människor har uppfattningen att om man ta hand om ett hiv-smittat barn så kommer dom egna barnen att smttas, säger Petunia Ndibu, socialarbetare på Cotlands. Många tror också att om föräldrarna dör i aids så är alla barnen smittade, men så är inte fallet, det är ungefär hälften, säger hon. Barnhemmen beroende av välgörenhet Idag finns det en miljon föräldralösa barn i Sydafrika bara i städerna hamnar dessa barn ofta på barnhem, i värsta fall blir de gatubarn. På landet, ute i byarna tar man ofta fortfarande hand om släktens föräldralösa, ofta för att det inte finns något alternativ. Barnhemmen drivs oftast av frivilligorganisationer som Cotlands och är beroende av välgörenhet och bidrag. – Att inom en snar framtid ha miljoner föräldralösa barn, som växer upp kommer att förändra samhället säger Petunia Ndibu som är mycket kritisk mot regeringen som inte har en genomarbetad handlingsplan. – Vi kommer att få ett samhälle fullt med barn som växer upp som inte kan läsa och skriva. Vi kommer att ha barn som inte är anpassade till ett liv i ett normalt samhället, barn som inte har moraliska värden, helt enkelt för att barnen har tvingats klara sig själva.
Marianne Kihlberg, Johannesburg