Salmonella konstaterad på Dalslandsgård

Fem kalvar från en gård i Södra Dalsland har fått avlivas på grund av salmonellasmitta skriver Bohusläningen.
Ägaren vände sig till veterinär för två veckor sedan när några kalvar blev sjuka och ett djur som hade dött skickades till obduktion i Skara där det konstaterades att det var salmonella. Gården är nu avspärrad och fler prover kommer att tas för att se om det är fler djur som bär på smittan. Ägaren hade köpt dom smittade kalvarna i Skåne.