Stockholm klarar inte mål om minskade utsläpp

Stockholms stad kommer inte att klara sin målsättning att minska utsläppen av växthusgasen koldioxid med 20 procent från 1990 till 2005. Miljöförvaltningen har därför föreslagit att målet ska sänkas.
Miljöborgarrådet, miljöpartisten Vivianne Gunnarsson, är starkt kritisk mot det och anser att den förra majoriteten inte gjorde tillräckligt för att uppnå miljömålen. Enligt Naturskyddsföreningens ordförande i Stockholm Mårten Wallberg är det nu bråttom med åtgärder för att få ner koldioxidutsläppen, både när det gäller utsläpp från trafiken och uppvärmningen.