Ambulanssjukvårdare stressas av hemska upplevelser

Ambulanssjukvårdarna i Västra Götaland är mera drabbade av hemska upplevelser i jobbet än vad de amerikanska soldaterna i Vietnam var.
Det visar en enkät bland ambulanspersonalen i Västra Götaland som forskaren Anders Jonsson har gjort. Något mer än var femte ambulanssjukvårdare lider av det som kallas "posttraumatisk stress" på grund av det de har sett i jobbet.