Resultaten av kyrkovalet dröjer

Nya preliminära uppgifter från Strängnäs stift visar att det nationalistiska partiet Sverigedemokraterna inte fått en enda plats till fullmäktige i Strängnäs stift.
Däremot har den preliminära statistik som räknats fram till kyrkomötet på riksnivå visat att Sverigedemokraterna fått röster från Sörmland, främst från Eskilstuna. Rösträkningen till kyrkovalet är ännu inte färdig. Så gott som alla församlingar i Strängnäs stift har överlämnat rösterna för sammanställning i Uppsala där de fortfarande räknas. Det är det oväntat höga deltagandet i kyrkovalet som gör att rösträkningen tar längre tid än beräknat.