Spökhus i Munkedal väntar ännu på en lösning

I Munkedal väntar kommunen på en lösning för 90 hyresbostäder som får användas till allt utom just bostäder
I tre år har de båda husen på Brudås och Jonsäng i Munkedal stått tomma som ett resultat av en uppgörelse mellan kommunen och statliga bostadsdelegationen. Statens bidrag på 31,5 miljoner kronor räddade det kommunala bolaget Munkbo från konkurs men stödet var villkorat. Kommunen tog över husen och hade att välja på två saker: Att riva dem eller att fylla dem med annan verksamhet. Inget av detta har skett hittills. Två spekulanter har i alla fall varit aktuella, en norsk och en dansk. Men avtalet ger utrymme för tolkningar. En fråga är: Om t.ex. norskägda Svensk Fritid köper och satsar på fritidsboende. Är det ett avtalsbrott? En annan fråga med oklart svar är om det är fritt fram att använda husen till bostäder när avtalet löper vid årsskiftet 2006/2007?