Databeslut överklagas

Beslutet av länsstyrelsen på Gotland att inte lämna ut handlingar ur stiftelseregistret på data, överklagas till Kammarrätten. Länsstyrelsen anser att det bara är handlingar i pappersform som måste lämnas ut, men beslutet överklagas av en karlskronabo som vill ha ut handlingarna i digital form.
Karlskronabon hänvisar till propositioner om förändringar i offenligthetsprincipen och ADB med målet att det ska bli lättare att ta del av allmänna handlingar hos myndigheterna i elektronisk form. Länsstyrelsens beslut är oklart och svårförståeligt med hänvisning till den förändring av lagarna som varit på gång under flera år, anser den klagande karlskronabon.