Bebisar allt tyngre

Andelen barn som är tunga vid födseln ökar i Sverige. Det visar en rapport från Socialstyrelsen, där förlossningsstatistik mellan 1973 och 2000 sammanställts.
Även på förlossningsavdelningen på Centrallasarettet i Västerås, där länets barn föds, har barnmorskorna förlöst ett ökande antal barn över 4,5 kilo. Förlossningsöverläkare Stellan Högstedt berättar om en avhandling från en forskare i Uppsala, som visar på ett samband mellan tunga bebisar och mammans vikt: - Det som samvarierade bäst var mammans utgångsvikt när hon blev gravid och mammans viktökning under graviditeten. Sedan finns det också siffror på att mammans egen födelsevikt har en viss betydelse, säger han till P4 Västmanland. - För 30 år sedan vägde ungefär 3-4 procent av de barn som föddes över 4,5 kilo, I dag ligger siffran på det dubbla: Ungefär 7,5-8 procent. Och ända in på 1990-talet barn vägde bara 3 av 1000 barn över 5 kilo, förklarar Stellan Högstedt. Barn över 5 kilo utgör i dag ungefär 1 procent, vilket alltså är en tredubbling.