Grannar till fabrik kräver miljöprövning

Grannar i ett villaområde intill den uppmärksammade industrianläggningen Tidningsretur i Nyköping kräver att fabriken ska miljöprövas.
De lokala politikerna har beslutat att låta bolaget slippa miljöprövning, ett beslut som grannarna nu överklagat. Konflikten mellan grannarna, bolaget och kommunen har pågått sedan Tidningsretur startade sin verksamhet i Nyköping och grannarna är nu rädda för att problemen kommer att fortsätta. Konflikten har framför allt gällt lämpligheten i att placera den bullrande industrianläggningen så nära villaområdet.