Politiker i nyköping struntar i miljön

Den politiska ledningen i Nyköping struntar i miljön i jämförelse med sina kollegor i flera andra sörmländska kommuner.
Trots att staten ger generösa bidrag för undersökning och sanering av områden som är förorenade av miljögifter så är politikerna i Nyköping inte intresserade, inte ens i områden där man vet att det finns farliga miljögifter eller där kommunen inte behöver betala några pengar alls. I februari beviljades Nyköpings kommun bidrag på 600 000 kronor för att undersöka hur mycket miljögifter som finns kvar på några gamla industriområden som haft impregneringsanläggningar för virke, Buskhyttans såg, Lövhamra såg samt ytterligare en anläggning. Men trots att staten helt skulle stå för kostnaderna för undersökningen så har kommunen sen dess inte svarat på länsstyrelsens brev. Pengarna har istället gått till att undersöka områden i Eskilstuna och Vingåker. De gamla med stor sannolikhet arsenikförgiftade områdena i Nyköping ligger kvar som de är, vilket kraftigt försvårar situationen inte minst för den företagare som vill bygga bostäder vid sågområdet i Buskhyttan. Och trots att en tidigare genomförd undersökning visat på kraftigt förhöjda arsenikhalter vid Sjösa såg så vägrar kommunen att bidra med några pengar till saneringen och de upp till 25 miljoner kronor som länsstyrelsen intecknat för saneringen hos naturvårdsverket går nu till saneringar på andra håll.