Protest mot större barngrupper

Personal på Kungsbackas förskolor demonstrerar på måndag kväll i protest mot ett förslag om att göra barngrupperna större.
Bristen på platser i barnomsorgen tvingar fram nya sätt att ordna plats för fler barn - innan man hinner bygga i kapp behovet. Angela Liljeberg på Varla förskola är kritisk mot att deltidsbarn, det vill säga barn som vistas i högst 15 timmar på förskolan, i fortsättningen inte kommer att räknas som ett barn utan som 0,6 barn. Teoretiskt ser det då ut som om det finns plats för flera barn. Om förslaget genomförs så blir barnen mer stressade och de begränsas i sin personliga utveckling, säger Angela Liljeberg till P 4 Radio Halland.