Job Link 2 i Örebro kortas

Nu är det internationella invandrarprojektet Job Link 2 i Örebro avslutat. Projektet är en 30 veckor lång utbildning i konsten att söka jobb eller starta eget företag. Hälften av de 20 som var med i projektet har fått jobb eller försöker starta eget företag, men i år följs kursen inte upp av en halvårslång mentoringperiod, som den förra årskullen inom Job Link fick.
Arbetsförmedlingen säger nämligen nej till en förlängning, nåt som upprör projektledarna inom Job Link. Arbetsförmedlingen menar att mentoringperioden som den förra årskullen fick inte betydde så mycket. Arbetsförmedlingen har kartlagt deltagarna från det förra Job Link projektet och konstaterar att mentoringperioden inte förändrade utgången för de som sökte jobb.