Storfiske

Sportfisket i Härjedalen ser nu ut att gå mot ett nytt rekordår, där fisketurismen beräknas omsätta 50-60 miljoner kronor under 2002.
Ett effektivt och gott samarbete mellan fiskevårdsorganisationer, länsstyrelse och Härjedalens kommun, samt närheten till stora befolkningscentra i Gävleborg, Dalarna och Mälardalen, har lett fram till att Härjedalens kommun nu är länets mest framgångsrika sportfiskekommun. Enligt preliminära beräkningar omsätter sportfisket idag 50-60 miljoner kronor per år i Härjedalen, varav fiskekortsförsäljningen står för ca 3 miljoner.