Nya arbetstider - friskare personal

På skogslyckans äldreboende i Karlsborg har personalens sjukfrånvaro minskat med 550% om man jämför med förra året. Mirakelmedicinen heter inte rehabilitering eller stresshantering utan bland annat längre arbetstider.
Framför allt har personalen med hjälp av "tvättstugeschema", en modell där personalen styr över sin arbetstid, fått en bättre arbetssituation. Sjukfrånvaron har minskat till en femtedel jämfört med förra året. Kommunen har också skjutit till en del pengar så att deltidsanställda kunnat gå upp till heltid.