Ny lag ska stärka handikappades rättigheter

Kommunerna i landet är dåliga på att uppfylla lagen om särskilt stöd å service till funktionshindrade - LSS. Därför har ett nytt utjämningsförslag presenterats av regeringens utredare.
Förslaget innebär att bland annat Ljusdals kommun får 17 miljoner kronor i ökade kostnader för LSS-verksamheten. Och omsorgschefen i Ljusdals kommun - Leopold Stoltz - säger till SR Gävleborg att det här skulle innebära en katastrof för kommunens ekonomi. Om riksdagen antar förslaget införs de nya reglerna 2004.