Tingsryds socialtjänst förändras

Det behövs stora förändringar för att socialtjänsten i Tingsryd ska klara sina uppgifter de närmaste tio åren.
Ett allt större behov av t ex äldreomsorg i framtiden ska ställas mot en fortsätt kärv ekonomi samtidigt som befolkningen i Tingsryds kommun minskar. Förändringarna ska påbörjas under nästa år för att vara klara till 2004, och arbetet ska börja med hur kommunen är organiserad. Men några neddragningar av verksamheter eller personalminskningar är inte aktuella.