Reumatikervården är i kris

Reumatikervården i Blekinge är i kris. Den enda reumatikerspecialisten i länet har varit sjukskriven en längre tid och situationen har, enligt reumatikernas patientförening, varit mycket dålig under många år.
-Under flera år har det kommit och gått en rad olika läkare, men de har slutat på grund av att de inte fått tillräckligt stöd av sina chefer, säger Asta Palm, ombudsman för Karlskrona reumatikerförening. Enligt Asta Palm skulle det behövas åtminstone tre läkare som behandlar de reumatiskt sjuka i länet.