Distriktsläkare flyr primärvården

På nio månader har drygt en sjundedel eller motsvarande nio heltidsanställda läkare lämnat primärvården.
Läkarna har antingen sagt upp sig, tagit tjänstledigt eller gått i pension. Just nu är 21 ordinarie heltidstjänster vakanta. - Det är ovanligt många som lämnat primärvården i år. Vakanserna gör att arbetsbördan blir tyngre för dem som är kvar. Knäckfrågan inom primärvården är hur arbetsmiljön ska förbättras, säger personaldirektören Östen Sjösten, till Blekinge Läns Tidning.