Ökad spritsmuggling till Norge

Trots höstens larm om livsfarlig metanolsprit ser den norska tullen ingen avmattning i smugglingen av sprit till Norge. Insmugglingen ökar tvärtom, inför jul och nyår, rapporterar SR Värmland.
Den nordiska tullen kommer att utöka spaningen i samarbete efter svartsprit i flera Europeiska länder före jul och nyår, eftersom det är transitländer till den norska marknaden, men någon nedgång i smuggelaktiviteten tror inte Roy Skårslette det blir, trots att den insmugglade metanolspriten hittills skördat 11 människors liv.
Lennart Nordenstein, SR Värmland