Bussförarutbildning hotas av nedläggning

Mycket talar för att bussförarutbildningen i Norrköping kommer att läggas ner.
Orsaken är att kommunen vill spara pengar, men i och med att många arbetslösa får en chans att komma ut på arbetsmarknaden igen efter utbildningen tror man på skolan att en nedläggning istället kan bli en förlustaffär för kommunen.