Just nu
  • Störningar i FM-nätet i södra delen av länet och Oskarshamn mellan klockan 00:00 till 05:00, meddelar Teracom.

Regionförbundet kan försvinna

Regionförbundet i Kalmar län kan komma att läggas ner efter att försöksperioden går ut 2002, och detsamma gäller försöken i Skåne, Västra Götaland och Gotland. Det är innebörden av det utkast till ett förslag i Regionpropositionen som nu läckt ut. Regionförbundets ordförande i Kalmar, Roger Kaliff, som tagit del av utkastet är idag oförstående till den här vändningen då man tidigare fått indikationer på en fortsättning, bland annat från kommunminister Lars-Erik Lövdén.
Kaliff säger till P4 Kalmar att nu försvinner den enande faktor i länet som regionförbundet blivit.