Föräldrar stöttar dagispersonal

På Byttorp och Hestra i Borås har föräldrarna tröttnat på att barnen blir lidande av att dagispersonalen får det allt jobbigare efter alla nedskärningar. En helt ny föräldraförening ska därför hjälpa personalen.
Föräldarföreningen för barnen på förskoleavdelningarna Postivgården på Hestra och på Byttorpsgården bildades helt nyligen. Föreningen ska hjälpa personalen att förmå Norrby kommundel att ordna med en bättre miljö, både för barnens och för de anställdas skull. Föreningen bildades i samband med ett föräldarmöte där dom anställda berättade att de bland annat inte kunde sköta sitt jobb ordentligt, och att de ibland kände att de inte ens kunde garantera barnens säkerhet. Personalen informerade också om att antalet barn på Positivgården skall öka. Föräldern Jonas Edenvik som har barn på dagis på Hestra anser att det är upprörande och att det nu måste göras något från kommunens sida.