Läkare på bjudresor kritiseras hårt

Region Skåne riktar skarp kritik mot flera läkare efter resor till USA. Läkarna har av läkemedelsbolag bjudits till en konferens i Chicago.
En jurist på Region Skåne säger till P4 Radio Malmöhus att resorna kan liknas vid att ta emot mutor. Läkemedelsrådet hade inte kunnat stoppa läkarna från att åka till kongressen, säger Bodil Ericsson, adminstrativ chef för Läkemedelsrådet inom Region Skåne. Själva resan godkänns av den enskilde läkarens klinikchef. Men det är ändå viktigt att Läkemedelsrådet får veta vilka som åker säger hon. Sjukhusen försvarar sig med att det skulle dröja lång tid innan man annars får ta del av de rön som presenteras på konferensen.