Minnet måste motioneras

Ett av de vanligaste ålderstecknen är att minnet börjar svika. Men den dystra utvecklingen kan motverkas genom idog och mångsidig minnesträning, enligt amerikanska forskare.
En amerikansk undersökning på 3000 friska amerikaner mellan 65 och 94 år som på olika sätt fått träna sitt minne, visar att minnesträning är lika uppgiftsspecifik som någonsin ett gymnastikpass; den som pluggar in telefonnummer får mycket riktigt bättre sifferminne, men namn- , ansikts- och ordminnet kräver sin egen träning. Resultaten stämmer med den tio gånger mindre undersökningsgrupp som under snart 15 år minnestränats vid Äldrecentrum i Stockholm, där psykologiprofessor Lars Bäckman leder arbetet. Det förutsätter emellertid att man inte har oturen att drabbas av någon demenssjukdom - där fungerar minnesträningen inte likadant och inte lika bra. Men är man hyggligt frisk är det aldrig för sent att börja minnesmotionera. Källa: Journal of the American Medical Association