Rovdjur lever inte i harmoni med varandra

Rovdjur dödar varandra så fort de får chansen. Fenomenet är så vanligt att det till och med blivit ett dilemma för naturskyddet.
För inte så länge sedan trodde ekologerna att olika rovdjursarter levde i relativ harmoni med varandra. Men senare års forskning har visat motsatsen. Rovdjur dödar varandra så fort de får chansen. Fenomenet är så vanligt att det till och med blivit ett dilemma för naturskyddet. Orsaken är att många nationalparker och reservat världen över är för små för att kunna rymma en komplett uppsättning arter. Halverat antal I nationalparken Yellowstone i USA halverades antalet prärievargar när vargen återinfördes i mitten på 1990-talet. Det ledde å andra sidan till att rödrävarna, som trängts undan av prärievargarna, blev vanligare. Den viktigaste lärdomen är kanske att skyddade områden måste vara mycket stora om hela faunan ska kunna bevaras.