Maggi Mikaelsson positiv till samisk småviltjakt

Jämtlands läns landshövding, Maggi Mikaelsson ställer sig positiv till nya modeller för småviltjakten. Samebyarna i Jämtland har presenterat ett förslag för landshövdingen där samebyarna får ett större inflytande.
Samebyarna i Jämtland vill förändra förvaltningen av småviltjakten i fjällen för att få ett större inflytande. Byarna arbetar med frågan inom ramen för ett EU-projekt och de har också informerat landshövdingen Maggi Mikaelsson om sina planer. Bakom förslaget Landshövdingen är intresserad av nya modeller för småviltjakten. - Jag ser positivt till det och jag stod bakom det förslaget som lades fram till rennäringspolitiska kommitteen under utredningstiden. Jag tror att man måste hitta nya former för småviltjakten och kan man göra det genom att ha olika försöksområden är det bra. Kan man börja i Jämtlands län tycker jag att det är ännu roligare förstås, säger landshövding Maggi Mikaelsson. Fyra samebyar Samebyarna i Jämtland har presenterat ett nytt förslag angående småviltjakten där man skulle få ett större samiskt inflytande och i förslaget skulle den nya modellen för småviltjakt testas i fyra samebyar i Jämtlands län. Landshövding Maggi Mikaelsson säger att innan projektet kan komma igång är det en del som måste ses över. -Det är en hel del administration som ska fungera om man ska man ta över småviltjakten inom ramen för nuvarande lagstiftning, säger Maggi Mikaelsson. Jämföra områden Hon säger också att det som talar för att försöket kan genomföras i Jämtland är att det finns begränsade renbetesfjäll där, områden som är definierade. - Man skulle ganska enkelt kunna diskutera geografisk avgränsning av områden. Man får också en möjlighet att jämföra mellan de olika områden,säger Maggi Mikaelsson till Sameradion.