Flygstrejk i Frankrike

Flygtrafiken till och från Frankrike drabbas under måndagen och tisdagen av stora störningar. Franska flygtrafikledare har nämligen utlyst en 32 timmar lång strejk.
Enligt den franska luftfartsmyndigheten kommer bara ett begränsat antal avgående och ankommande flyg att tillåtas använda franska flygplatser. British Airways har meddelat att företaget ställt in 64 avgångar mellan Storbritannien och Frankrike som ett direkt resultat av strejken.