Vodafone fick nej av PTS

Post- och telestyrelsen (PTS) avslår Vodafones ansökan om ändrade villkor för utbyggnaden av 3G, nästa generations mobiltelefoni, i Sverige.
Post-och telestyrelsen finner inte att de skäl som Vodafone anger är tillräckliga för att ändra tillståndsvillkoren, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Vodafone, tidigare Europolitan, ansökte i september om en senareläggning av 3G-utbyggnaden med två år. Utbyggnaden ska enligt det nu gällande beslutet vara klar den 31 december nästa år. Bolaget har bland annat hänvisat till kommunernas tidskrävande handläggning av bygglovsärenden.