Skenande kostnader för läkemedel

Landstingens läkemedelskostnader har ökat kraftigt under årets tio första månader. Jämfört med motsvarande period ifjol är ökningen närmare nio procent och det har medfört att flera landsting har svårt att täcka kostnaderna med statsbidraget.
Enbart tre landsting klarar kostnadsökningen inom ramen för statsbidraget. Övriga, däribland Blekinge, gör det inte. I Blekinge fattas det två miljoner kronor sedan de receptbelagda läkemedlen hittills i år kostat 245 miljoner kronor. Totalt sett har läkemedlen kostat landstingen 15,5 miljarder kronor, vilket är drygt 650 miljoner mer än statens bidrag.