Mjukare EU -regler väntas

EU-kommissionen kommer i veckan att föreslå att de stränga reglerna för bland annat budgetunderskott ska luckras upp. Ekonomikommissionär Pedro Solbes ger nu de många kritikerna rätt. Dagens regler är alltför stelbenta och tar inte hänsyn till att ekonomin i de olika medlemsländerna skiljer sig så mycket åt.
Därför kommer kommissionen på onsdag att lägga fram förslag om regler som är flexiblare. Länder med god ekonomi, det handlar bland annat om Sverige och övriga Norden, liksom Storbritannien, Irland och Nederländerna, de ska få större frihet att låna pengar. Men det får inte vara för vad som helst, lånen bör utnyttjas till investeringar som kan öka tillväxten i ett land. Det kan till exempel handla om att Storbritannien, som alltså har en stark ekonomi, kan satsa på bättre sjukvård och skolor, medan kommissionen fortsätter att se strängt på Frankrike som gärna skulle vilja avsätta mer pengar på forskning. Att Frankrike behandlas striktare beror på att landet har så mycket sämre ekonomi, där finns inte det utrymme för flexibilitet som kommissionen alltså vill införa för länder med starka finanser. Detsamma gäller övriga problemländer, alltså Tyskland, Italien och Portugal. Dagens regler har fått hård kritik, kommissionens ordförande Romano Prodi kallade dem för någon månad sedan för dumma. Också statsminister Göran Persson har varit tveksam.