Bengt Lindström ny landstingsordförande

Socialdemokraten Bengt Lindström från Borlänge valdes på förmiddagen till ny ordförande i landstingsfullmäktige efter avgående Sören Sundin från Avesta.
Bengt Lindström som numera är verksam inom Högskolan Dalarna har tidigare varit kommunchef i Borlänge. Landstingsfullmäktige valde samtidigt socialdemokraten Carin Palmcrantz från Leksand till förste vice ordförande och moderaten Bengt Andersson från Grängesberg till andre vice ordförande.